Veiligheidscoördinatie

Wanneer is veiligheidscoordinatie verplicht?

Veiligheidscoördinatie op werven is verplicht als er twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitvoeren, ongeacht het bedrag of de omvang van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.
Deze verplichting werd ingevoerd in 2001 om het aantal ongevallen in de bouw te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Wat is de rol van de veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator coördineert de veiligheidsaspecten van het bouwwerk met het oog op een veilige verwezenlijking, een veilig gebruik en een veilig onderhoud van het bouwwerk
De veiligheidscoördinator maakt hiervoor drie documenten op. Deze worden aangepast en bijgewerkt in de loop van het ontwerp en de verwezenlijking van het bouwwerk :

  1. Het veiligheids- en gezondheidsplan, waarin op basis van een risico-analyse de nodige preventiemaatregelen worden opgetekend.
  2. Het coördinatiedagboek, waarin de voor de veiligheid relevante gebeurtenissen, vaststellingen en opmerkingen worden genoteerd.
  3. Het postinterventiedossier (PID), dat alle technische inlichtingen over het bouwwerk bevat, noodzakelijk om latere onderhouds- of herstellingswerken aan het gebouw veilig uit te voeren. Het PID bevat onder meer informatie over de ligging van leidingen, aangewende materialen,..

Wanneer je later het gebouw verkoopt moet het PID aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.