Rioolkeuringen

Wat is een rioolkeuring?

Sinds 2011 is er de verplichting om een keuringsattest voor te leggen als u wilt aansluiten op het openbaar rioleringsnet.

Deze wetgeving is een gevolg van de vaak foutieve aansluitingen die werden vastgesteld waardoor vuil water in de regenwaterriool belandde en regenwater in vuilwaterriool. Een correcte scheiding is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de zuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

De keurder controleert of de scheiding tussen vuil water (DWA) en regenwater(DWA) van het rioleringsstelsel op uw eigendom werd gerealiseerd en levert u een conformiteitsattest af bij een gunstige evaluatie.

 

Wanneer is een rioolkeuring verplicht?

Een keuring van je rioleringssysteem is verplicht indien het gaat om:

  • een nieuwbouw of ingrijpende verbouwing;
  • een (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht op IBA;
  • een (her)aansluiting op de openbare riolering, ingeval er een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

 

Wanneer keuren en welke documenten zijn nodig?

De keuring kan pas gebeuren op het moment dat je rioleringssysteem volledig is aangelegd en de regenwaterpomp is aangesloten.

Op het moment van de keuring moeten de volgende documenten beschikbaar zijn:

  • Bouwvergunning
  • As-built rioleringsplan
  • Facturen van de gebruikte materialen
  • Foto’s van het rioleringsnet
abscisbvba-rioolkeuringen