EPB verslaggeving

Wat en wanneer EPB-verslaggeving?

Bij het bouwen en/of verbouwen (met stedenbouwkundige vergunning of melding) moet er een EPB-verslaggever aangesteld worden.
Dit betekent dat uw gebouw aan een aantal eisen zal moeten voldoen op het vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie,…
Tot 2021 worden deze eisen elk jaar scherper gesteld, daarna zullen alle gebouwen moeten voldoen aan “bijna-energieneutrale gebouwen” (BEN)
Welke specifieke eisen voor u van toepassing zijn hangt af van de datum van de bouwaanvraag en de aard van de werken. Kantoren, woningen, scholen, appartementen, rusthuizen of industriegebouwen, .. voor elk type gebouw kunnen wij u adviseren.

Onze diensten

  1. Voorcalculatie :

Voor de start van de werken wordt een doorrekening gemaakt van uw gebouw. Hierbij wordt nagegaan of de reeds gekende materialen en installaties voldoende zijn om de EPB-eisen na te leven en/of welke maatregelen bijkomend nodig zijn om dit te bereiken.
De resultaten van deze berekening worden u overgemaakt en in een verslag gegoten, zo weet u exact welk resultaat u mag verwachten met de genomen maatregelen.
Indien gewenst begeleiden wij u om de energiescore van uw woning nog verder dan het wettelijk minimum te doen dalen.

  1. Opvolging :

Indien gedurende het bouwproces wijzigingen worden doorgevoerd laten wij u de consequenties hiervan weten en welke bijsturingen eventueel nodig zijn.
Deze service behoort tot ons takenpakket en zit vervat in de prijs.

  1. EPB-aangifte en energieprestatiecertificaat :

Ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw dient een eindverslag opgesteld te worden. Op basis van de exacte gegevens van de installaties met hun bijhorende rendementen en de gebruikte materialen wordt een definitief E-peil berekend en ontvangt u het energieprestatiecertificaat.

Premies :

In functie van de datum van uw bouwaanvraag worden er premies en kortingen op de onroerende voorheffing toegekend. Het loont zeker de moeite na te gaan of de extra investeringen u geen voordeel kunnen opleveren.
Zie hiervoor www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule